תרשים שורשים

אומנויות הלחימה הן כמו שפה.

כיום איננו מדברים בשפת אבות אבותינו. במהלך השנים, התחדשה שפתנו; מילים חדשות אומצו אליה משפות אחרות ומילים מסוימות נשמטו כלא היו כלל. יחד עם זאת, בסיס השפה ועקרונותיה נשתמרו עד היום.

בדומה לכך, נשתמרה גם התורה העתיקה של הקראטה דו והכלים אשר יצרו עבורנו גדולי המורים לאורך ההיסטוריה. כיום יש לנו הכבוד להשתמש בהם.

התרשים

התרשים הבא מציג את שורשי הדוג'ו "קי מה קאן" כשהוא מתאר את שושלת המורים בתולדות הקראטה דו, מימי בודהידארמה במאה החמישית לספירה ועד היום.

ניתן ללחוץ על התרשים להגדלה בפורמט PDF.