שם המועדון

 –  האות היפנית "קי" (צִ'י 氣 Qì בסינית) נפוצה מאד בתרבויות המזרחיות, ולה פירושים רבים, ביניהם: אוויר, רוח, נשימה, אטמוספרה, אנרגיה, עוצמה.

 –  האות "מה" פירושה המילולי הוא עין, ראי הנפש הפנימית.

 –  האות "קאן" מופיעה בהרבה מונחים יפנים. פירושה בית, בית ספר, מקום.

שילוב שלוש האותיות הללו, קי מה קאן (気目館), פירושו "בית הספר לעוצמה פנימית".