סיזה

סי (sei 正) = נכון, ישר, זקוף

זה (za 坐) = ישיבה

סיזה (seiza 正坐) = ישיבה נכונה/ישרה/זקופה

אם תיסעו ליפן תראו כי הנמכה עצמית פיזית היא אמצעי לחלוק כבוד לאחר ביומיום. לדוגמא, כשמרימים לחיים שני אנשים במעמד היררכי שונה (אב ובן, מורה ותלמיד, מעסיק ומועסק, מבוגר וצעיר) בעל המעמד הנמוך יותר ינמיך את כוסו בעת התנגשות הכוסות ובכך יחלוק כבוד לבעל המעמד הגבוה יותר. אי פעולה זו יחשב כבוטות. כך גם באימון קראטה דו, כשהסנסאי מסביר או מדגים, מקובל לשבת בכדי לרומם את אותו ולהביע את הכבוד כלפיו. בניגוד לתרבות המערבית בה נהוג לשבת על כיסאות, בתרבות היפנית נהוג לשבת על הרצפה, ומנח הישיבה שאומץ ביפן ע"י שכבת הלוחמים הוא המנח "סיזה" (正坐 Seiza) אשר היה מנח הישיבה הפורמאלי והמכובד ביותר ועד היום ניתן לראותו בהיכלי אמנויות הלחימה.