מילון התקפות ידיים בקראטה

ניתן לחפש בעמוד באמצעות Ctrl+F (בעברית או באנגלית) או לחפש באתר באמצעות לחיצה על הכפתור זכוכית מגדלת בתפריט העליון

התקפות יד פתוחה

 מושג רומאנג'י  קאנג'י היראגאנה  פירוש
אורה האיטו אוצ'י Ura Haitō  Uchi 裏背刀打ち うらはいとううち  התקפה הפוכה של גב החרב (Ura = הפוך | Hai = גב | Tō = חרב | Uchi = התקפה)
אורה שוטו אוצ'י  Ura Shutō  Uchi  裏手刀打ち  うらしゅとううち  התקפה הפוכה של להב היד (Ura = הפוך | Shu = כף יד | Tō = חרב | Uchi = התקפה)
איפון נוקיטה אוצ'י  Ippon Nuki Te Uchi  一本貫手打ち  いっぽんぬきてうち  התקפת אצבע מנקבת

(Ippon = דבר צר ומאורך אחד | Nuki = לנקב, לחורר | Te = יד | Uchi = התקפה)

האיטו אוצ'י  Haitō  Uchi  背刀打ち  はいとううち  התקפת גב החרב (Hai = גב | Tō = חרב | Uchi = התקפה)
האישו אוצ'י  Haishō Uchi  背掌打ち  はいしょううち  התקפת גב כף היד (Hai – גב | Shō = כף יד | Uchi = התקפה)
הירה קן אוצ'י  Hiraken Uchi  平拳打ち  ひらけんうち  התקפת אגרוף שטוח (Hira= משהו רחב ושטוח | Ken = אגרוף | Uchi = התקפה)
טוהו אוצ'י  Tōhō Uchi  刀峰打ち  とうほううち  התקפת חוד החרב (Tō = חרב | Hō = חוד, קצה | Uchi = התקפה)
טיישו אוצ'י  Teishō Uchi  底掌打ち  ていしょううち  התקפה עם כרית כף היד (Tei = חלק תחתון של… | Shō = כף יד | Uchi = התקפה)
נוקיטה אוצ'י  Nukite Uchi  貫手打ち  ぬきてうち  התקפת יד מנקבת (Nuki = לנקב, לחורר | Te = יד | Uchi = התקפה)
קאישו אוצ'י  Kaishō Uchi  開掌打ち  かいしょううち  התקפת יד פתוחה, שם כולל להתקפות היד הפתוחה

(Kai = פתוח | Shō = כף יד | Uchi = התקפה)

קומדה אוצ'י  Kumade Uchi  熊手打ち  くまでうち  התקפת יד דוב (Kuma = דוב | De = יד | Uchi = התקפה)
קוקן אוצ'י  Koken Uchi  弧拳打ち  こけんうち  התקפה עם קשת האגרוף (Ko = קשת | Ken = אגרוף | Uchi = התקפה)
שוטו אוצ'י  Shutō  Uchi  手刀打ち  しゅとううち  התקפה עם להב היד (Shu = יד | Tō = חרב | Uchi = התקפה)

התקפות יד מאוגרפת

 מושג רומאנג'י  קאנג'י היראגאנה  פירוש
אגה צוקי  Age Tsuki  上げ突き  あげつき  אגרוף עולה (Age = עולה | Tsuki = דקירה)
אוי צוקי  Oi Tsuki  追い突き  おいつき  אגרוף עם צעד רדיפה (Oi = רדיפה | Tsuki = דקירה)
אורה צוקי Ura Tsuki 裏突き うらつき  אגרוף הפוך (Ura = הפוך, צד שנחבא מהעין | Tsuki = דקירה)
אורה קן  Uraken  裏拳  うらけん  התקפה עם גב האגרוף (Ura = הפוך, צד שנחבא מהעין | Ken = אגרוף)
ג'ון צוקי Jun Tsuki 順突き じゅんつき  אגרוף עם היד הקדמית
גיאקו צוקי  Gyaku Tsuki  逆突き  ぎゃくつき  אגרוף נגדי (Gyaku = נגדי | Tsuki = דקירה)
טאטה צוקי  Tate Tsuki  縦突き  たてつき  אגרוף מאונך (Tate = מאונך | Tsuki = דקירה)
טטסוי אוצ'י  Tettsui Uchi  鉄槌打ち  てっついうち  התקפת פטיש ברזל (Tet = ברזל | Tsui = פטיש | Uchi = התקפה)
יאמה צוקי  Yama Tsuki  山突き  やまつき  אגרוף הר- מתבצע עם שני אגרופים בו זמנית בגבהים שונים (Yama = הר | Tsuki = דקירה)
מוואשי צוקי  Mawashi Tsuki  回し突き  まわしつき  אגרוף מעגלי (Mawashi = מעגלי | Tsuki = דקירה)
מורוטה צוקי  Morote Tsuki  諸手突き  もろてつき  התקפה עם שתי ידיים (Moro = שני/שתי | Te = יד | Uchi = התקפה)
נקדאטה קן  Nakadate Ken  中立拳  なかだてけん  אגרוף עם האצבע האמצעית בולטת (Naka = אמצעי | Date = עומד | Ken = אגרוף)
צוקי  Tsuki  突き  つき  דקירה
קאגי צוקי  Kagi Tsuki  鉤突き  かぎつき  אגרוף וו (Kagi = וו | Tsuki = דקירה)
קאיטן צוקי  Kaiten Tsuki  回転突き  かいてんつき  אגרוף סיבובי (Kaiten = סיבובי | Tsuki = דקירה)
קיזאמי צוקי  Kizami Tsuki  刻み突き  きざみつき  אגרוף קצר ומהיר (Kizami = תנועה קצרה ומהירה כמו של שף הקוצץ גזר | Tsuki = דקירה)

 

התקפות אמות ומרפקים

אמפי אוצ'י  Empi Uchi  猿臂打ち  えんぴうち התקפת מרפק (Empi = מרפקים מתבלטים כמו של קוף | Uchi = התקפה, מכה)
היג'י אטה Hijiate 肘当 ひじあて התקפת מרפק (Hiji = מרפק | Ate = מכה)
קוטה אוצ'י  Kote Uchi  小手打ち  こてうち התקפת אמה (Kote = אמה | Uchi = התקפה, מכה)

משיכת יד לאחור

 מושג רומאנג'י  קאנג'י היראגאנה  פירוש
היקיטה Hikite 引き手 ひきて  יד משוכה לאחור (Hiki = משיכה | Te = יד)