מילון הגנות / חסימות

ניתן לחפש בעמוד באמצעות Ctrl+F (בעברית או באנגלית) או לחפש באתר באמצעות לחיצה על הכפתור זכוכית מגדלת בתפריט העליון

 מושג רומאנג'י  קאנג'י היראגאנה  פירוש
 אגה אוקה Age Uke  上げ受け  あげうけ  הגנה עולה (Age = עולה | Uke = קבלה)
 אודה אוקה  Ude Uke  腕受け  うでうけ  הגנת זרוע (Ude = זרוע | Uke = חסימה)
 אוצ'י אוקה  Uchi Uke 内受け   うちうけ  הגנה פנימית, הגנה מבפנים (Uchi = פנימי | Uke = קבלה)
 סוטו גדאן בראי  Soto Gedan Barai 外下段払い うちげだんばらい  טאטוא תחתון חיצוני, הסטה תחתונה חיצונית (Soto = חיצוני | Gedan = תחתון | Barai = טאטוא, הסטה)
 ג'וג'י אוקה  Jūji  Uke  十字受け  じゅうじうけ  הגנה בצורת הסימן 十 המייצג את המספר 10 ביפנית (Jū = עשר | Ji סימן | Uke = קבלה)
 גדאן בראי  Gedan Barai  下段払い げだんばらい  טאטוא תחתון, הסטה תחתונה (Gedan = תחתון | Barai = טאטוא, הסטה)
 היקי אוקה  Hiki Uke  引き受け  ひきうけ  הגנת משיכה (Hiki = משיכה | Uke = קבלה)
טטסוי אוקה Tettsui  Uke 鉄槌受け てっついうけ חסימת פטיש ברזל (Tet = ברזל | Tsui = פטיש | Uke = קבלה)
 טיישו אוקה  Teishō Uke  底掌受け  ていしょううけ  הגנה עם כרית כף היד (Tei = חלק תחתון של… | Shō = כף יד | Uke = קבלה)
 מורוטה אוקה  Morote Uke  諸手受け  もろてうけ  הגנה עם שתי ידיים (Moro = שני/שתי | Te = יד | Uke = קבלה)
 נגאשי אוקה  Nagashi Uke  流し受け  ながしうけ  הגנה זורמת (Nagashi = זרימת מים | Uke = קבלה)
 סאשיטה  Sashite  差し手  さして  הגנה חותכת (Sashi = קביעת שוליים, מעבר בין שני דברים | Te = יד)
 סוטו אוקה  Soto Uke  外受け  そとうけ  הגנה חיצונית, הגנה מבחוץ (Soto = חיצוני | Uke = קבלה)
 קוקן אוקה  Koken Uke  弧拳受け  こけんうけ  הגנת קשת האגרוף (Ko = קשת | Ken = אגרוף | Uke = קבלה)
 שוטו אוקה  Shutō  Uke  手刀受け  しゅとううけ  הגנת להב היד (Shu = יד | Tō = חרב | Uke = קבלה)