מילון בעיטות, ברכיות ואזורים בכף הרגל

ניתן לחפש בעמוד באמצעות Ctrl+F (בעברית או באנגלית) או לחפש באתר באמצעות לחיצה על הכפתור זכוכית מגדלת בתפריט העליון

בעיטות וברכיות

 מושג רומאנג'י  קאנג'י היראגאנה  פירוש
אוטושי מוואשי גרי Otoshi Mawashi Geri 落とし回し蹴り おとしまわしけり בעיטה מעגלית יורדת
(Otoshi = יורד | Mawashi = מעגלי | Geri = בעיטה)
אורה מיקזוקי גרי  Ura Mikazuki Geri  裏三日月蹴り  うらみかづきけり בעיטת חצי סהר הפוכה (Ura = הפוך, צד שנחבא מהעין |
Mikazuki = חצי סהר | Geri = בעיטה)
אורה מוואשי גרי  Ura Mawashi Geri  裏回し蹴り  うらまわしけり בעיטה מעגלית הפוכה
(Ura = הפוך, צד שנחבא מהעין | Mawashi = מעגלי | Geri = בעיטה)
אושירו גרי  Ushiro Geri  後蹴り  うしろけり בעיטה אחורית (Ushiro = אחורי | Geri = בעיטה)
ג'ון גרי Jun Geri 順蹴 じゅんげり בעיטה עם הרגל הקדמית
היזה גרי  Hiza Geri  膝蹴り  ひざけり בעיטת ברך, ברכייה (Hiza = ברך | Geri = בעיטה)
טובי גרי  Tobi Geri  跳び蹴り  とびけり בעיטה בקפיצה (Tobi = קפיצה | Geri = בעיטה)
יוקו גרי  Yoko Geri  横蹴り  よこけり בעיטה צידית (Yoko = צד | Geri = בעיטה)
מאה גרי  Mae Geri  前蹴り  まえけり בעיטה קדמית (Mae = קדמי | Geri = בעיטה)
מוואשי גרי  Mawashi Geri  回し蹴り  まわしけり בעיטה מעגלית (Mawashi = מעגלי | Geri = בעיטה)
מורואשי גרי Moroashi Geri 諸足蹴り もろあしけり בעיטה עם שתי הרגליים
(Moro = שני/שתי | Ashi = רגל | Geri = בעיטה)
מיקזוקי גרי  Mikazuki Geri  三日月蹴り  みかづきけり בעיטת חצי סהר (Mi = הספרה 3 | Ka = יום | Zuki = ירח),
בעיטה בצורת הירח ביום השלישי לחודש לפי לוח שנה יפני היסטורי
נידאן גרי Nidan Geri 二段蹴り にだんけり בעיטה בקפיצה- רגל אחרי רגל
(Ni = הספרה 2 | Dan = שלב | Geri = בעיטה)
סונה Sune すね שוק
פומי קומי  Fumikomi  踏み込み  ふみこみ צעד רמיסה (Fumi = צעד | Fumi = עמוק, ננעץ)
קאגה  Keage  蹴上げ  けあげ בעיטה עולה (Ke = בעיטה | Age = עולה)
קאיטן אושירו גרי  Kaiten Ushiro Geri  回転後蹴り  かいてんうしろけり בעיטה אחורית סיבובית
(Kaiten = סיבוב | Ushiro = אחורי | Geri = בעיטה)
קאיטן אושירו
אורה מוואשי גרי
Kaiten Ushiro
Ura Mawashi Geri
 回転後裏回し蹴り  かいてんうしろうらまわしけり בעיטה מעגלית הפוכה בסיבוב
(Kaiten = סיבוב | Ushiro = אחורי | Ura = הפוך,
צד שנחבא מהעין | Mawashi = מעגלי | Geri = בעיטה)
קאיטן גרי  Kaiten Geri  回転蹴り  かいてんけり בעיטה סיבובית (Kaiten = סיבוב | Geri = בעיטה)
קין גרי  Kin Geri  金蹴り  きんけり בעיטה לאשכים (Kintama = אשכים | Geri = בעיטה)
קנסצו גרי  Kansetsu Geri  関節蹴り  かんせつけり בעיטה צידית לברך (Kansetsu = מפרק | Geri = בעיטה)
קקומי Kekomi 蹴込み けこみ בעיטה ננעצת (Ke = בעיטה | Komi = נעיצה)
קקטו גרי  Kakato Geri  踵蹴り  かかとけり בעיטת עקב (Kakato = עקב | Geri = בעיטה)

אזורים בכף הרגל

 מושג רומאנג'י  קאנג'י היראגאנה  פירוש
גושי / קושי Goshi \ Koshi ごし / こし (1) כרית כף הרגל, (2) מותן
האיסוקו Haisoku 背足 はいそく גב כף הרגל (Hai = גב | Soku = כף רגל)
קקטו Kakato かかと עקב
סוקוטו Sokutō 足刀 そくとう להב כף הרגל (Soku = כף רגל | Tō = חרב)
טייסוקו Teisoku 底足 ていそく תחתית כף הרגל (Tei = חלק תחתון של… | Soku = כף רגל)
צומסאקי Tsumasaki 爪先 つまさき קצות הבהונות