מושגי יסוד – קראטה

ניתן לחפש בעמוד באמצעות Ctrl+F (בעברית או באנגלית) או לחפש באתר באמצעות לחיצה על הכפתור זכוכית מגדלת בתפריט העליון

 מושג רומאנג'י  קאנג'י היראגאנה  פירוש
 אובי Obi  帯  おび  חגורה
 אויו בונקאי Ōyō Bunkai  応用分解  おうようぶんかい  פרשנות יישומית, יישום פרקטי (Ōyō = פרקטי | Bunkai = ניתוח, פרשנות, פירוק לגורמים)
 אונגאי שימס O nega-i shi-ma-su  御願いします おねがいします  אנא למד אותי, בבקשה
 אוס  Ossu  押忍  おっす  קיצור של "אונגאי שימס" (ראה "אונגאי שימס")
 אוקה  Uke 受け うけ  בן הזוג המותקף
 אייטה  Aite 相手 あいて  יריב (Ai = הדדי, יחד | Te = יד)
 אירימי  Irimi 入り身 いりみ  כניסת גוף (Iri = כניסה | Mi = גוף)
 בודו  Budō   武道  ぶどう  אמנויות לחימה, דרכים צבאיות (Bu = צבא | Dō = דרך)
 בונקאי  Bunkai  分解  ぶんかい  ניתוח, פרשנות, פירוק לגורמים (Bun = חלק, רכיב | Kai = הבנה, פתרון, תשובה)
 ג'וּ  Ju  柔  じゅ  רך
 ג'ו קומיטה Ju Kumite 柔组手 じゅくみて קרב רך (Ju = רך | Kumite = קרב)
 ג'ודאן  Jōdan   上段  じょうだん  גבוה, למשל: התקפה בגובה צוואר או ראש (Jō = גבוה | Dan = דרגה, שלב)
 גדאן  Gedan  下段  げだん  נמוך, למשל: התקפה בגובה מתחת לחגורה (Ge = נמוך | Dan = דרגה, שלב)
 גוֹ  Go  剛  ご  נוקשה, חזק
 גו קומיטה Go Kumite 剛組手 ごくみて קרב נוקשה (Go = נוקשה, חזק | Kumite = קרב)
 גושי / קושי  Goshi \ Koshi  腰  ごし / こし  (1) מותן, (2) כרית כף הרגל
 גי  Gi  着  ぎ  מדים
 ג'יו קומיטה Jiyu Kumite 自由組手 じゆくみて קרב חופשי (Jiyu = חופשי | Kumite = קרב)
 דאן  Dan  段  だん שלב, דרגה (בחגורה שחורה)
 דו  Dō  道  どう  דרך, משעול
 דוג'ו  Dōjō   道場  どうじょう  היכל האימונים, המקום של הדרך (Dō = דרך, משעול | Jō = מקום)
 האג'ימה  Hajime  始め / 初め  はじめ  התחל!
 האי Hai はい  כן
 האנטאי Hantai 反対 はんたい החלף צד!
 הארה  Hara  腹  はら  בטן
 הידארי  Hidari  左  ひだり  שמאל
 ואזה  Waza  技  わざ  טכניקה, מיומנות
 זנשין  Zanshin  残心  ざんしん  השלמה, סיום (Zan = שארית | Shin = לב, תודעה, רוח)
 טורי  Tori 取り とり בן הזוג התוקף
 יאמה  Yame  止め  やめ  הפסק!
 יאסמה  Yasume  休め  やすめ  נוּח! הרפה! שחרר!
 יוי  Yōi   用意  ようい  היכון! (Yō = שימוש | I = תודעה, תשומת לב)
 מאיי  Maai 間合い まあい  טווח, מרחק בין שני יריבים (Ma = רווח | Ai = איחוד)
 מאקיוארה  Makiwara  巻藁  まきわら  מעמד עץ מרופד בקש או חבל המשמש לאימון האגרופים (Maku = לקשור | Wara = קש)
 מוקסו  Mokusō  黙想  もくそう  מדיטציה, מחשבה שקטה (moku = שקט | sō = מחשבה)
 מיגי  Migi  右  みぎ  ימין
 סונדומה  Sundome  寸止め  すんどめ  עצירה ממש לפני הפגיעה (Sun = יחידת מידה, בערך 3.03 ס"מ, Dome = עצירה)
 סיקן  Seiken  正拳  せいけん  המפרקים של אצבעות 2 ו- 3 עם כף היד (Sei = נכון, Ken = פרקי כף היד)
 סמפאי Sempai 先輩 せんぱい  בכיר, בוגר
 סנסאי Sensei 先生 せんせい  מורה, דוקטור
 צ'ודאן  Chūdan   中段  ちゅうだん  האמצעי מבין 3 שורות אופקיות (Chū = מרכז, אמצע | Dan = דרגה, שלב)
 קאטה  Kata  型  かた  צורה, תבנית, תבנית תנועתית
 קאטה  Kaete  換えて  かえて  החלף!
 קאן Kan  館  かん  בית, היכל
 קוטאי Kotai 交代 こたい  החלף בן זוג!
 קוטה קיטאה  Kote Kitae  小手鍛え  こてきたえ  חישולי אמות (Kote = אמה, Kitae = חישול)
 קומיטה  Kumite  組手  くみて  קרב (Kumu = קליעה- כמו קליעת צמה | Te = יד)
 קיאיי  Kiai  気合  きあい  צעקת רוח לחימה (Ki = רוח, אנרגיה | Ai = איחוד)
 קיהון  Kihon  基本  きほん  יסודות, בסיס
 קיהון בונקאי  Kihon Bunkai  基本分解  きほん ぶんかい  משמעות בסיסית, פרשנות בסיסית (Kihon = בסיסי | Bunkai = ניתוח, פירוק לגורמים)
 קיו  Kyu  級  きゅう  דרגה (נמוכה מחגורה שחורה)
 קימה Kime  決め   きめ  עוצמה
 קראטה דו  Karate Dō   空手道  からてどう  דרך היד הריקה (Kara = ריק | Te = יד | Dō = דרך)
 קראטקה  Karateka  空手家  からてか  אדם העוסק בדרך היד הריקה (Kara = ריק | Te = יד | Ka = סיומת מקבילה לקראטיסט)
 ריו  Ryū  流  りゅう  שיטה
 ריי  Rei  礼  れい  הפגנה של הכרת תודה, פקודה לקוד קידה
 רנדורי  Randori  乱取り  らんどり  קרב, מאבק
 שוֹמן  Shōmen   正面  しょうめん  חזית, קדמי, עיקרי
 שיזוקה  Shizuka  静か  しずか  שקט, שלו
 שינקוקיו  Shinkokyū  深呼吸  しんこきゅう  שאיפה עמוקה (Shin = עמוק | Ko = מזמין | Kyū = שאיפה)